برای اینکه رنگ چهره در مسافرت تغییر نکند باید صورت را با مواد چسبنده ای همچون تخم قطونا، لعاب بکمون، کتیرای خیس شده، سفیده ی تخم مرغ، نان آرد سفید خیس شده در آب مالش داد.