اگر صفرا کم شود خون غلیظ میشود و غذا به خوبی به مویرگ ها نمیرسدو لذا دست ها،پاهاو یا نوک انگشتها سرد میشودو در نیجه امتلاء وپری ایجاد میشود.و فشار بوجود می آید،اگر بیشترین پری از دم (خون)باشد فشار خون گرم نام دارد،و اگر از بلغم باشد فشار خون سرد میشود.

علائم کاهش صفرا:

ا_ چهره سفید می شود.

2_ نبض کم می زند و ارتفاع نبض کم می شود.

3_ اشتها بیشتر می شود.

4_ فرد زود خسته می شود.

5_ در هوای سرد فرد تکرر ادرار وادرارهای شبانگاهی دارد.

6_ فرد بی حسی موضعی دارد.

7_ پر خوابی.

8_ کم حوصلگی.

9_ بی قراری.

10_ واکنش سریع.

11_ زود رنجی.

12_ افسردگی و منفی بافی و خواب های منفی.

علائم فشار خون گرم:

1_ چهره گلگون می شود.

2_ ماگزیموم فشار بالا می رود.

3_ چشم ها قرمز می شود.

4_ لب قرمز می شود و حتی ترک بر می دارد.

5_ لثه خونی می شود و حتی موقع مسواک زدن هم خون جاری می شود.

6_ رگ گردن آشکار می شود.

7_ سنگینی شدیدی در سر پدید می آیدو گاهی پارگی عروق داخلی میدهد و فرد غش می کند.

درمان فشار خون گرم:

این نوع فشار بری دموی هاست:

1_ خوردن سرکه انگبین با غذا.

2_ حجامت عام دو تا سه مرحله،اگر زن باشد با فاصله یک ماه و اگر مرد باشدبا فاصله دو هفته.

3_ترک نهار.

4_ خوردن سیاهدانه با عسل هر هشت ساعت.

5_ اگر فشار خون خیلی بالا رفت به نوک انگشت سوزن بزنند.

علائم فشار خون سرد:

1_ افزایش مینیموم خون.

2_ خستگی بدن خصوصا مغزی.

3_ سنگینی.

4_ امکان پر خوابی.

5_ کند بودن ضربان.

6_ زیاد بودن فاصله ضربان.

درمان فشار خون سرد:

این نوع فشار برای بلغمی هاست:

1_ گرمی ها را بخورند.

2_اعصاب را هم باید با خوردن شربت زعفران ،عرق بهار نارنج ،یا عرق فرنجمشک درمان کنید.

3_ خوردن سیاه دانه با عسل هر هشت ساعت.

درمان های اورژانسی فشار خون:

1_ بین انگشت شصت و سبابه را 3 الی 4 دقیقه فشار دهید.

2_ نوک انگشت را سوزن بزنید تا چند قطره خون بیاید.

3_ 12 الی 20 عدد سیاهدانه را با دندان بجوید تا فشار،سریع کاهش یابد(حتما جویده شود)

4_ ترشیها مثل سرکه، آبلیمو،آبغوره،آب نارنج و......در مواقع اورژانسی کمک کننده هستند.