96 درصد ساختمان ژل آلوئه ورا از آب تشکیل شده است.4درصد باقیمانده حاوی مواد فراوانی است که 75 نوع آن شناخته شده اند.ترکیبات یافت شده در ژل آلوئه ورا از پلی ساکاریدها هستند که قادر به کاهش وترمیم التهابات هستند.همچنین این ترکیب دارای ویژگی آنتی باکتریال و ضد میکروب هستند.آنتی اکسید هایی در قالب ویتامین های آ،ب،ث،ای،آمنو اکسید های روی،و اسید های چرب ضروری وجود دارند.کلسیم و آلوئین نیز در آلوئه موجود هستند.آلوئین ملینی بسیار قوی است.این گیاه دارای 3 اسید چرب با خاصیت ضد التهابی است که برای معده،روده کوچک وروده بزرگ مفید است.ژل آلوئه از تورم ودرد جلو گیری می کند و روند بهبود را تسریع میکند.رشد و ترمیم پوست را تحریک می کند . 

آنتراکوئین موجود در شیره آلوئه به عنوان مسهل موثر عمل می کند.این مواد شیمیایی در مقادیر کم می تواند از تشکیل سنگ کلیه جلو گیری کند.

آلوئه ورا در طب سنتی:

مزاج آن در دوم خشک وتا دوم گرم است.بهترینش صبر اسقئطری است که آبش چون آب زعفران و بوی مردار دارد و درخشنده وزود شکن و بدون ریگ باشد.صبر عربی در زردی  و سنگینی  و درخشندگی از آن پایین تر و از آن لزج تر و سخت تر میباشد.در روزهای سرد تناول صبر زرد خطر است و ممکن است باعث اسهال خونی شود.

شیرابه آنرا با حنا خمیر کنید و شبها کف پا ببندید،فشار خون را پایین می آورد.

ژل آلوئه قند خون را در مبتلا یان در بیماری های قندی کنترل می کند