امروزه بر سر اکثر سفرها آب یخ وجود دارد؛ یعنی آبی که در آن قطعات یخ وجود دارد و عموما دمای آن صفر درجه یا نزدیک به صفر درجه است و هنگام نوشیدن آن بدن دچار دگرگونی های شدیدی می شود؛ زیرا دمای بدن انسان به طور طبیعی 37 درجه سانتیگراد است و با نوشیدن آب یخ، در دمای بدن اختلالات ناگهانی ایجاد می شود. اگر چنین حالتی را در یک لیوان بلوری آزمایش کنیم، بر اثر انقباض شدید، لیوان ترک می خورد و می شکند.

یکی به وجود آمدن عطش در انسان و دیگری عرق شدید و در نتیجه از دست رفتن املاح موجود در خون است، مساله ای که موجب عدم تعادل سدیم و پتاسیم در بدن و تغییرات ناگهانی در معده و در نتیجه غلظت شیره یمعده و دگرگونی دمای معده خواهد شد و این امر باعث وارد شدن صدمه ی شدید به کبد می شود، پس بهتر است برای حفظ سلامتی خود از مصرف آب یخ بپرهیزید