1-- خوردن سرکنگبین، شب ها قبل خواب.

2-- پیاده روی 

3 -- مالیدن روغن زیتون در حمام به مدت 20 الی 30 دقیقه و بعد کیسه کشی با سرکه